Ученици от Сливен се запознаха с дейността на КФН

Комисията за финансов надзор контролира дружества с финансов ресурс над 23 млрд. лева, каза председателят на комисията Карина Караиванова

 

Група ученици от Професионалната гимназия по икономика (ПГИ) „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен посетиха Комисията за финансов надзор (КФН). Възпитаниците на учебното заведение с афинитет към икономиката и финансите имаха възможност да чуят лично от председателя на КФН Карина Караиванова кои са основните структурни звена на надзорния орган и какви са главните приоритети на работа на комисията в следващите месеци.
Комисията за финансов надзор контролира поднадзорни дружества със значителен финансов ресурс от над 23 млрд. лева, посочи председателят на КФН Карина Караиванова. По думите й, от настоящата година КФН – според новия Закон за КФН – ще се издържа от събраните такси от поднадзорните лица, извършващи дейност на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари. „Това ще даде възможност да се посрещнат предизвикателствата, идващи с новите по-високи европейски изисквания към работата на комисията, включително и ангажирането на висококвалифицирани експерти“, коментира Караиванова.
Данил Джоргов, началник-отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, обясни  на достъпен за учениците език основни положения от сложната материя на регулаторната дейност на капиталовия пазар. Той подчерта, че  инвеститорите трябва да имат известна финансова култура и да четат внимателно проспектите. Във връзка с въпрос на ученик Джоргов коментира, че по принцип при по-рискови инвестиции вероятността за печалба, но и за загуба е по-висока – „така че е добре рискът да се разпределя, т.е. да се инвестира в различни видове активи“.
В момента има 9 пенсионни дружества, управляващи общо 28 пенсионни фонда, разясни пред учениците от 9-ти до 12-ти клас Ненко Димов, главен експерт от дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор“. При избор на пенсионен фонд са важни данните за постигнатата доходност за предходни периоди, но трябва да се знае, че тя не е гаранция за бъдеща такава, подчерта Димов.      
Николай Петков, началник-отдел „Надзорна политика и анализи“ в дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ направи кратка историческа ретроспекция на развитието на застраховането у нас. Той обясни на учениците с интерес към финансите кои са „играчите“ на застрахователния пазар, а именно – застрахователи, презастрахователи и посредници. Комисията за финансов надзор осъществява надзор „на входа“, както и текущ и последващ надзор на „играчите“ на застрахователния пазар, а при необходимост прилага принудителни административни мерки (ПАМ) и санкции, каза Петков. Той допълни, че понастоящем у нас най-разпространено е имущественото застраховане.
Мирчо Стоянов, старши експерт от отдел „Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска“ в дирекция „Застрахователен надзор“ – бивш възпитаник на Професионалната гимназия по икономика в Сливен – сподели пред настоящите ученици от гимназията с какво го е привлякла работата в КФН и как е стигнал до настоящата си позиция в комисията.  
Директорът на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен Димитър Добрев и учителите Мариана Петрова и Димитър Занзалов благодариха на ръководството на КФН за интересната и съдържателна беседа.  

         
 
  
 
 
 

Ученици от Сливен се запознаха с дейността на КФН

Комисията за финансов надзор контролира дружества с финансов ресурс над 23 млрд. лева, каза председателят на комисията Карина Караиванова
 
Група ученици от Професионалната гимназия по икономика (ПГИ) „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен посетиха  Комисията за финансов надзор (КФН). Възпитаниците на учебното заведение с афинитет към икономиката и финансите имаха възможност да чуят лично от председателя на КФН Карина Караиванова кои са основните структурни звена на надзорния орган и какви са главните приоритети на работа на комисията в следващите месеци.
Комисията за финансов надзор контролира поднадзорни дружества със значителен финансов ресурс от над 23 млрд. лева, посочи председателят на КФН Карина Караиванова. По думите й, от настоящата година КФН – според новия Закон за КФН – ще се издържа от събраните такси от поднадзорните лица, извършващи дейност на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари. „Това ще даде възможност да се посрещнат предизвикателствата, идващи с новите по-високи европейски изисквания към работата на комисията, включително и ангажирането  на висококвалифицирани експерти“, коментира Караиванова.
Данил Джоргов, началник-отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“, обясни  на достъпен за учениците език основни положения от сложната материя на регулаторната дейност на капиталовия пазар. Той подчерта, че  инвеститорите трябва да имат известна финансова култура и да четат внимателно проспектите. Във връзка с въпрос на ученик Джоргов коментира, че по принцип при по-рискови инвестиции вероятността за печалба, но и за загуба е по-висока – „така че е добре рискът да се разпределя, т.е. да се инвестира в различни видове активи“.
В момента има 9 пенсионни дружества, управляващи общо 28 пенсионни фонда, разясни пред учениците от 9-ти до 12-ти клас Ненко Димов, главен експерт от дирекция „Регулаторни режими на осигурителния надзор“. При избор на пенсионен фонд са важни данните за постигнатата доходност за предходни периоди, но трябва да се знае, че тя не е гаранция за бъдеща такава, подчерта Димов.      
Николай Петков, началник-отдел „Надзорна политика и анализи“ в дирекция „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ направи кратка историческа ретроспекция на развитието на застраховането у нас. Той обясни на учениците с интерес към финансите кои са „играчите“ на застрахователния пазар, а именно – застрахователи, презастрахователи и посредници. Комисията за финансов надзор осъществява надзор „на входа“, както и текущ и последващ надзор на „играчите“ на застрахователния пазар, а при необходимост прилага принудителни административни мерки (ПАМ) и санкции, каза Петков. Той допълни, че понастоящем у нас най-разпространено е имущественото застраховане.
Мирчо Стоянов, старши експерт от отдел „Застрахователи и застрахователни групи и оценка на риска“ в дирекция „Застрахователен надзор“ – бивш възпитаник на Професионалната гимназия по икономика в Сливен – сподели пред настоящите ученици от гимназията с какво го е привлякла работата в КФН и как е стигнал до настоящата си позиция в комисията.  
Директорът на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен Димитър Добрев и учителите Мариана Петрова и Димитър Занзалов благодариха на ръководството на КФН за интересната и съдържателна беседа.