Студенти от СУ „Св. Климент Охридски” бяха на обучение в Комисията за финансов надзор

Студенти от специалност „Счетоводство и контрол” на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” участваха в специализирана образователна програма, създадена за тях и проведена в Комисията за финансов надзор (КФН).

Лекторите в нея, експерти от Комисията, съобразиха презентациите си с материала, който се преподава в магистърската програма и се постараха да допълнят и задълбочат академичните им знания. Фокус на програмата за студенти от СУ беше ролята на Комисията за финансов надзор за осигуряване на стабилност и ефективност на небанковия финансов сектор, видовете регулации и надзор, както и най-често срещаните нарушения, за които има сигнали от граждани в регулатора.

Ръководителят на вътрешния одит в КФН изнесе пред студентите презентация на тема „Системи за финансово управление и контрол в публичния сектор” като им представи основните изисквания към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор и прилагането им в Комисията за финансов надзор.

Проведеното обучение е част от серията образователни инициативи на КФН, които се реализират в изпълнение на един от основните й приоритети – защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на гражданите. Стремежът на КФН, като отговорна обществена институция, е максимално да подпомага потребителите в опознаване на финансовите услуги и да повишава тяхната култура при използване на продукти и услуги от небанковата финансова сфера.

Студенти от СУ „Св. Климент Охридски” бяха на обучение в Комисията за финансов надзор

Студенти от специалност „Счетоводство и контрол” на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” участваха в специализирана образователна програма, създадена за тях и проведена в Комисията за финансов надзор (КФН).

Лекторите в нея, експерти от Комисията, съобразиха презентациите си с материала, който се преподава в магистърската програма и се постараха да допълнят и задълбочат академичните им знания. Фокус на програмата за студенти от СУ беше ролята на Комисията за финансов надзор за осигуряване на стабилност и ефективност на небанковия финансов сектор, видовете регулации и надзор, както и най-често срещаните нарушения, за които има сигнали от граждани в регулатора.

Ръководителят на вътрешния одит в КФН изнесе пред студентите презентация на тема „Системи за финансово управление и контрол в публичния сектор” като им представи основните изисквания към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор и прилагането им в Комисията за финансов надзор.

Проведеното обучение е част от серията образователни инициативи на КФН, които се реализират в изпълнение на един от основните й приоритети – защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на гражданите. Стремежът на КФН, като отговорна обществена институция, е максимално да подпомага потребителите в опознаване на финансовите услуги и да повишава тяхната култура при използване на продукти и услуги от небанковата финансова сфера.