Студент от УНСС беше председател на КФН за един ден

КФН се включи  в инициативата „Мениджър за един ден” и  беше управлявана от Михаил Михайлов, студент по „Финанси“ в УНСС

Работният ден на студента Михаил Михайлов в Комисията за финансов надзор (КФН) започна със среща с председателя на КФН Карина Караиванова, която „предаде щафетата“ на председателската длъжност, като го запозна със спецификата и предизвикателствата на отговорния пост. „Комисията регулира и надзирава  небанковия финансов сектор: инвестиционния пазар, застрахователния и пазара на задължителното допълнително пенсионно осигуряване, което е голяма отговорност. Задълженията ни са крайно отговорни, а работата много обемна, тъй като наблюдаваме бизнеса на повече от 20 хиляди поднадзорни лица, които управляват активи за почти 30 милиарда лева.“ – каза г-жа Караиванова.
 
Михаил Михайлов обясни, че специално е избрал да е „мениджър“ на КФН, защото се интересува от небанковия финансов сектор. „Вече съм втори курс и сега е моментът да реша с какво ще се занимавам в бъдеще дали да работя в банка или в застрахователно дружество или брокер, или с някакъв друг вид дейност. Най-интересно ми е на какви условия трябва да отговаря един брокер или застраховател или инвестиционен посредник, за да му дадете лиценз. И като бъдещ икономист, живот и здраве, някой ден да мога и аз да си учредя собствена фирма“, сподели студентът с председателя на комисията.
 
Михаил Михайлов присъства на заседание на КФН, където  усети на практика как се взимат решенията от институцията. Запозна се със заместник – председателите на КФН и наблюдава разглеждането и приемането на решенията, заложени в дневния ред. Най-много се впечатли  от решението за предприетите мерки спрямо нелегалните инвестиционни посредници. КФН взе решение да уведоми Софийския градски съд за интернет сайтове, които предлагат инвестиционни услуги, а нямат право на това, и да поиска съдът да задължи интернет доставчиците да спрат въпросните сайтове.
 
Работният ден на Михаил Михайлов продължи със срещи с експертите от трите управления в КФН. Той се запозна лично с ръководителите на всички структури в комисията и узна подробности от спецификата на дейността на всяка една от тях. Специално отношение прояви към дейността на финансистите в комисията и сподели, че за един ден е научил толкова много за финансите, колкото за месеци четене от учебниците. В края на деня Михаил активно се включи в пряката работа на комисията, като написа новина за взетите решения от заседанието.
 
„Много съм доволен от това, че за един ден бях председател на такава голяма и отговорна институция. Научих много неща и ще се замисля в бъдеще дали да не кандидатствам за работа тук“, каза Михаил Михайлов, след като получи сертификат като  „Мениджър за един ден” от председателя на КФН Карина Караиванова.

 

 

Студент от УНСС беше председател на КФН за един ден

КФН се включи  в инициативата „Мениджър за един ден” и  беше управлявана от Михаил Михайлов, студент по „Финанси“ в УНСС

Работният ден на студента Михаил Михайлов в Комисията за финансов надзор (КФН) започна със среща с председателя на КФН Карина Караиванова, която „предаде щафетата“ на председателската длъжност, като го запозна със спецификата и предизвикателствата на отговорния пост. „Комисията регулира и надзирава  небанковия финансов сектор: инвестиционния пазар, застрахователния и пазара на задължителното допълнително пенсионно осигуряване, което е голяма отговорност. Задълженията ни са крайно отговорни, а работата много обемна, тъй като наблюдаваме бизнеса на повече от 20 хиляди поднадзорни лица, които управляват активи за почти 30 милиарда лева.“ – каза г-жа Караиванова.
 
Михаил Михайлов обясни, че специално е избрал да е „мениджър“ на КФН, защото се интересува от небанковия финансов сектор. „Вече съм втори курс и сега е моментът да реша с какво ще се занимавам в бъдеще дали да работя в банка или в застрахователно дружество или брокер, или с някакъв друг вид дейност. Най-интересно ми е на какви условия трябва да отговаря един брокер или застраховател или инвестиционен посредник, за да му дадете лиценз. И като бъдещ икономист, живот и здраве, някой ден да мога и аз да си учредя собствена фирма“, сподели студентът с председателя на комисията.
 
Михаил Михайлов присъства на заседание на КФН, където  усети на практика как се взимат решенията от институцията. Запозна се със заместник – председателите на КФН и наблюдава разглеждането и приемането на решенията, заложени в дневния ред. Най-много се впечатли  от решението за предприетите мерки спрямо нелегалните инвестиционни посредници. КФН взе решение да уведоми Софийския градски съд за интернет сайтове, които предлагат инвестиционни услуги, а нямат право на това, и да поиска съдът да задължи интернет доставчиците да спрат въпросните сайтове.
 
Работният ден на Михаил Михайлов продължи със срещи с експертите от трите управления в КФН. Той се запозна лично с ръководителите на всички структури в комисията и узна подробности от спецификата на дейността на всяка една от тях. Специално отношение прояви към дейността на финансистите в комисията и сподели, че за един ден е научил толкова много за финансите, колкото за месеци четене от учебниците. В края на деня Михаил активно се включи в пряката работа на комисията, като написа новина за взетите решения от заседанието.
 
„Много съм доволен от това, че за един ден бях председател на такава голяма и отговорна институция. Научих много неща и ще се замисля в бъдеще дали да не кандидатствам за работа тук“, каза Михаил Михайлов, след като получи сертификат като  „Мениджър за един ден” от председателя на КФН Карина Караиванова.