Стоян Мавродиев приветства ученици и студенти в Деня на отворените врати в КФН

Днес, 20.02.2015г., Комисията за финансов надзор (КФН) отвори врати за ученици и студенти от финансови специалности в страната. Председателят на КФН Стоян Мавродиев приветства ученици и студенти от Националната търговско-банкова гимназия, Частната професионална гимназия „Банкер”, Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) в Деня на отворените врати, който се проведе в сградата на финансовия регулатор.

„За нас Вашето образование е много важно, защото Вие сте бъдещето на нацията. Ето защо Комисията за финансов надзор, която е един от стълбовете на финансовата стабилност в България и част от европейската система за финансов надзор, отделя особено внимание върху финансовото обучение на младите”, обърна се към гостите председателят на КФН Стоян Мавродиев.

Финансовото ограмотяване като част от защитата на потребителите на небанкови финансови услуги в страната е стратегически приоритет на КФН, то е от първостепенно значение при вземане на информирани, ежедневни решения от потребителите на финансови услуги и е свързано със способността на индивида да се грижи за собственото си благосъстояние, както и за това на своето семейство и близки, допълни той.

„Бъдете активни, динамични и се надявам утре някой от вас да бъде тук и да приветства бъдещи студенти в качеството си на председател на КФН”, пожела на присъстващите в заключение Стоян Мавродиев. 

Учениците и студентите бяха приветствани и от Владимир Савов, и.д. заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. „Убеден съм, че днешната инициатива ще бъде особено полезна за кариерното ориентиране и развитие на тези от Вас, които са решили да продължат образованието си в сферата на икономиката и финансите, а Денят на отворени врати в КФН ще бъде интересен и ползотворен”, каза г-н Савов.

В рамките на инициативата ученици и студенти бяха запознати с мисията и целите на КФН. Експерти от Комисията представиха на гостите функциите, правомощията и дейността на финансовия регулатор и разясниха спецификата на работа в трите управления на комисията, регулиращи капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор. В заключителната част на събитието се проведе дискусия с въпроси и отговори, в която възпитаниците на водещи училища проявиха голям интерес към дейността на трите управления в КФН и съответно получиха подробни разяснения от експертите на регулатора.

Традиционната инициатива на КФН „Ден на отворените врати” има за цел да запознае ученици и студенти от специалности с финансов профил с функциите, правомощията и дейността на финансовия регулатор. Тя се провежда във връзка с приоритетното за Комисията повишаване на финансовата грамотност на младите чрез споделяне на знания и експертиза. Като следва политиката на публичност, прозрачност и откритост в работата си, комисията се стреми да осигури защита на потребителите на финансови продукти и услуги, и висока степен на информираност на обществеността по отношение на капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор в България.

Материали от събитието можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Stoyan-Mavrodiev-privetstva-uchenici-i-studenti-v-Denya-na-otvorenite-vrati-v-KFN-event-105-bg

Стоян Мавродиев приветства ученици и студенти в Деня на отворените врати в КФН

Днес, 20.02.2015г., Комисията за финансов надзор (КФН) отвори врати за ученици и студенти от финансови специалности в страната. Председателят на КФН Стоян Мавродиев приветства ученици и студенти от Националната търговско-банкова гимназия, Частната професионална гимназия „Банкер”, Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) в Деня на отворените врати, който се проведе в сградата на финансовия регулатор.

„За нас Вашето образование е много важно, защото Вие сте бъдещето на нацията. Ето защо Комисията за финансов надзор, която е един от стълбовете на финансовата стабилност в България и част от европейската система за финансов надзор, отделя особено внимание върху финансовото обучение на младите”, обърна се към гостите председателят на КФН Стоян Мавродиев.

Финансовото ограмотяване като част от защитата на потребителите на небанкови финансови услуги в страната е стратегически приоритет на КФН, то е от първостепенно значение при вземане на информирани, ежедневни решения от потребителите на финансови услуги и е свързано със способността на индивида да се грижи за собственото си благосъстояние, както и за това на своето семейство и близки, допълни той.

„Бъдете активни, динамични и се надявам утре някой от вас да бъде тук и да приветства бъдещи студенти в качеството си на председател на КФН”, пожела на присъстващите в заключение Стоян Мавродиев. 

Учениците и студентите бяха приветствани и от Владимир Савов, и.д. заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. „Убеден съм, че днешната инициатива ще бъде особено полезна за кариерното ориентиране и развитие на тези от Вас, които са решили да продължат образованието си в сферата на икономиката и финансите, а Денят на отворени врати в КФН ще бъде интересен и ползотворен”, каза г-н Савов.

В рамките на инициативата ученици и студенти бяха запознати с мисията и целите на КФН. Експерти от Комисията представиха на гостите функциите, правомощията и дейността на финансовия регулатор и разясниха спецификата на работа в трите управления на комисията, регулиращи капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор. В заключителната част на събитието се проведе дискусия с въпроси и отговори, в която възпитаниците на водещи училища проявиха голям интерес към дейността на трите управления в КФН и съответно получиха подробни разяснения от експертите на регулатора.

Традиционната инициатива на КФН „Ден на отворените врати” има за цел да запознае ученици и студенти от специалности с финансов профил с функциите, правомощията и дейността на финансовия регулатор. Тя се провежда във връзка с приоритетното за Комисията повишаване на финансовата грамотност на младите чрез споделяне на знания и експертиза. Като следва политиката на публичност, прозрачност и откритост в работата си, комисията се стреми да осигури защита на потребителите на финансови продукти и услуги, и висока степен на информираност на обществеността по отношение на капиталовия, застрахователния и пенсионноосигурителния сектор в България.

Материали от събитието можете да намерите на следния линк: http://www.fsc.bg/Stoyan-Mavrodiev-privetstva-uchenici-i-studenti-v-Denya-na-otvorenite-vrati-v-KFN-event-105-bg