Срещи с бизнеса

Възможност за срещи на поднадзорни лица с ръководството на КФН:

Всеки вторник от 15 до 16 часа

в сградата на КФН на ул. Будапеща 16, гр. София.

Подаване на заявки:

e-mail: press@fsc.bg

Допълнителна информация

тел. 02/9404789 и 02/9404625

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”

Представители на юридически лица, поднадзорни на Комисията за финансов надзор, могат да се срещат с ръководството на Комисията всеки вторник между 15 и 16 часа. На тези срещи небанковият финансов сектор може да поставя конкретни проблеми, както и да отправя предложения за промени в нормативната уредба с цел подобряване на бизнессредата. Координацията на тези срещи се осъществява от Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” на КФН на посочения по-горе e-mail адрес.

Срещи с бизнеса

Възможност за срещи на поднадзорни лица с ръководството на КФН:

Всеки вторник от 15 до 16 часа

в сградата на КФН на ул. Будапеща 16

Подаване на заявки:

e-mail: press@fsc.bg
 
Допълнителна информация

тел. 02/9404789 и 02/9404625

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
 
Представители на юридически лица, поднадзорни на Комисията за финансов надзор, могат да се срещат с ръководството на Комисията всеки вторник между 15 и 16 часа. На тези срещи небанковият финансов сектор може да поставя конкретни проблеми, както и да отправя предложения за промени в нормативната уредба с цел подобряване на бизнессредата. Координацията на тези срещи се осъществява от Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” на КФН на посочения по-горе e-mail адрес.

Срещи с бизнеса

Възможност за срещи на поднадзорни лица с ръководството на КФН:

Всеки вторник от 15 до 16 часа

в сградата на КФН на ул. Будапеща 16

Подаване на заявки:

e-mail: press@fsc.bg
 
Допълнителна информация

тел. 02/9404789 и 02/9404625

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
 
Представители на юридически лица, поднадзорни на Комисията за финансов надзор, могат да се срещат с ръководството на Комисията всеки вторник между 15 и 16 часа. На тези срещи небанковият финансов сектор може да поставя конкретни проблеми, както и да отправя предложения за промени в нормативната уредба с цел подобряване на бизнессредата. Координацията на тези срещи се осъществява от Дирекция „Връзки с обществеността и протокол” на КФН на посочения по-горе e-mail адрес.