Списък с дружества, които не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България

С цел защита на потребителите на инвестиционни услуги КФН периодично актуализира  списъците с нелицензирани инвестиционни посредници и управляващи дружества, които нямат право да извършват съответната дейност на територията на Република България

Актуализираният списък е в прикачения файл.