Симона Димитрова от НФСГ стана председател на КФН за един ден

„Всичко ми е интересно. Много е хубаво да видя как стоят нещата на практика, след като вече знам много за теорията. Беше вдъхновяващо да стана част от ежедневните задължения на хората, които се грижат за коректното функциониране на небанковия финансов сектор у нас”. Това каза Симона Димитрова, ученичка от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ), в края на деня, който тя прекара като председател на Комисията за финансов надзор (КФН) като част от инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт България.

Председателят на КФН Карина Караиванова запозна Симона Димитрова с работата и функциите на комисията. В разговора с ученичката Караиванова разказа за голямата отговорност и множеството задължения на председателя на регулатора, който надзирава един огромен по обем пазар, какъвто е небанковият финансов сектор в нашата страна.

Работният ден на Симона Димитрова започна с кратък брифинг относно текущите задачи за деня. Ученичката научи повече за трите стълба на небанковия финансов сектор и дейността на съответните управления, които са част от структурата на Комисията за финансов надзор. Тя се запозна лично с ръководителите на всеки един от надзорите. Симона присъства на заседание на КФН. След обсъждане на всички точки от дневния ред ученичката закри заседанието.

Симона получи покана да се присъедини към работна група заедно с представителите на застрахователния сектор от заместник-председателя Ралица Агайн-Гури. От нея тя научи повече за застрахователния сектор и за това как в диалог с бизнеса и с представители на поднадзорните лица се формира нормативната рамка. Заместник-председателите на КФН Ангел Джалъзов и Владимир Савов обясниха на Симона как функционират допълнителното пенсионното осигуряване и капиталовият пазар у нас.

Симона Димитрова от НФСГ стана председател на КФН за един ден

„Всичко ми е интересно. Много е хубаво да видя как стоят нещата на практика, след като вече знам много за теорията. Беше вдъхновяващо да стана част от ежедневните задължения на хората, които се грижат за коректното функциониране на небанковия финансов сектор у нас”. Това каза Симона Димитрова, ученичка от Националната финансово-стопанска гимназия (НФСГ), в края на деня, който тя прекара като председател на Комисията за финансов надзор (КФН) като част от инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт България.

Председателят на КФН Карина Караиванова запозна Симона Димитрова с работата и функциите на комисията. В разговора с ученичката Караиванова разказа за голямата отговорност и множеството задължения на председателя на регулатора, който надзирава един огромен по обем пазар, какъвто е небанковият финансов сектор в нашата страна.

Работният ден на Симона Димитрова започна с кратък брифинг относно текущите задачи за деня. Ученичката научи повече за трите стълба на небанковия финансов сектор и дейността на съответните управления, които са част от структурата на Комисията за финансов надзор. Тя се запозна лично с ръководителите на всеки един от надзорите. Симона присъства на заседание на КФН. След обсъждане на всички точки от дневния ред ученичката закри заседанието.

Симона получи покана да се присъедини към работна група заедно с представителите на застрахователния сектор от заместник-председателя Ралица Агайн-Гури. От нея тя научи повече за застрахователния сектор и за това как в диалог с бизнеса и с представители на поднадзорните лица се формира нормативната рамка. Заместник-председателите на КФН Ангел Джалъзов и Владимир Савов обясниха на Симона как функционират допълнителното пенсионното осигуряване и капиталовият пазар у нас.