Шест публични дружества са задължени да представят годишните си отчети за 2003 г.

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи следните дружества в 7-дневен срок да представят годишните си отчети за 2003 г.
“Милкана Червен бряг” АД
“Латекс груп” АД
“Енергокабел” АД
“Екарисаж-Тенево” АД
“Кюстендилски плод” АД
“Оборище” АД