Семинар на тема „Разработване и прилагане на политика за защита на потребителите на застрахователния пазар” ще се проведе на 28 юни 2006 г.

Семинарът на тема: „Разработване и прилагане на политики за защита на потребителите на застрахователния пазар” се организира в рамките на туиниг проект BG/2004/IB/FI/02 “Укрепване на административния капацитет на Комисията за финансов надзор за прилагане на законодателството на ЕС в областта на ценните книжа, пенсионното осигуряване и застраховането”.
Семинарът ще се състои на 28 юни 2006 г. /сряда/, от 9,30 часа в конферентната зала на „Електроимпекс”  на ул. „Георг Вашингтон” № 17, гр. София. (зад Централни хали).
Лектор на семинара е Жан – Луи Беландо, който е международен експерт в областта на застрахователните пазари, надзора, регулирането им, вътрешен контрол и платежоспособност на застрахователни компании.
Жан – Луи Беландо  е главен секретар на Френската Комисия за застрахователен надзор и дългогодишен инспектор и директор на отдел „Международно сътрудничество” в същата комисия. В периода 1992 – 2000  г. е бил председател на Групата от държавни експерти по платежоспособност на застрахователите към ОИСР. Той е бивш председател на подкомитета „Образование” към Международната асоциация на застрахователните надзори (IAIS).
Автор е на много книги, публикации и статии за застрахователния пазар, застрахователния надзор и регулиране. Лектор е в Сорбоната и на Международната асоциация на застрахователните надзори (IAIS).
Г-н Жан – Луи Беландо е участвал в преговорите относно директивите на ЕС в областта на застраховането от трето поколение и е активен участник м Конференцията на европейските застрахователни надзори.
Като световно известен специалист в областта на застраховането Жан – Луи Беландо е канен за лектор на семинари в целия свят.