Със заключителен семинар приключи Tуининг проекта между КФН и Министерството на икономиката и финансите на Италия по линия на ЕС

Днес, 21 септември 2010 г., се проведе заключителен семинар на тема : ”Новите европейски надзорни институции и националните надзори: общ правилник, единна надзорна култура, по-активно сътрудничество”. С този семинар завърши едногодишния туининг проект „По-нататъшно укрепване на административния капацитет на КФН за успешно прилагане достиженията на правото на ЕС” между Министерството на икономиката и финансите на Италия и КФН.
Събитието беше открито от председателя на КФН г-н Стоян Мавродиев и от посланика на Италия в Република България Н.Пр. Стефано Бенацо.
Г-н Мавродиев подчерта голямото значение на туининг проекта за КФН в светлината на значимите промени, които Eвропейския съюз предприема за създаването на нова надзорна рамка с цел постигането на единен и стабилен европейки пазар на финансови услуги. „Ние сме убедени, че придобитите в семинарите и дискусиите нови знания ще помогнат на българските експерти в процеса на интеграцията на КФН в новите европейски надзорни структури.” – каза г-н Мавродиев. Той подчерта важността на проекта и за представителите на бизнеса, участвали в поредица от семинари и събития, на които бяха разгледани „горещите теми” на законодателната рамка на европейските финансови пазари.

Алесандро Ривера, ръководителят на проекта и генерален директор на ІV-та Дирекция на Министерство на икономиката и финансите на Република Италия изнесе презентация на тема „Предизвикателствата пред българската надзорна система от гледна точка на туининг проекта”.  Джовани Сичилияно, ръководител на Управление „Икономически изследвания” на Италианскaта национална комисия за надзор на ценните книжа и борсите (CONSOB) говори по темата „Становище на Националната комисия за надзор на дружествата и борсата в Италия относно промените, произтичащи от утвърждаването на новата европейска надзорна институционална система по отношение на вътрешната организация и международното сътрудничество”.

Кратко обобщение на свършеното през тези 12 месеца направи и постоянния туининг съветник по проекта г-н Карло Бианкери, без чиито огромни усилия проектът не би могъл да постигне целите и задачите си и не би бил толкова ползотворен за всички участници в реализирането му.final_project_1. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.final_project_2. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.