Съобщение във връзка с проверката на изпитните работи и оповестяване на резултатите от проведените на 25 и 26 септември 2021 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На 25 и 26 септември 2021 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
    На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 25 септември 2021 г. се явиха 17 лица при допуснати 21 кандидати.
    На изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант на 26 септември 2021 г. се явиха 25 лица при допуснати 29 кандидати.
    Изпитните работи на кандидатите, явили се на изпитите, ще бъдат проверени от изпитната комисия в срок до 08 октомври 2021 г. Резултатите от изпитите ще бъдат оповестени на интернет страницата на Комисията за финансов надзор при спазване на правилата за защита на личните данни, като ще се публикуват имената на успешно издържалите кандидати.