Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант


На свое заседание, проведено на 30.07.2018 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 60 от 30.07.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 10.11.2018 г. (събота) и 11.11.2018 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”, 10-11 ноември 2018 г.

Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7, в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg.

Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 10 ноември 2018 г. (събота) и 11 ноември 2018 г. (неделя), се подават в периода от 01 август 2018 г. (сряда) до 24 август 2018 г. (петък) включително.

В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.

Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити, няма да бъдат разгледани.

Съобщение относно провеждането на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант


На свое заседание, проведено на 30.07.2018 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 60 от 30.07.2018 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 10.11.2018 г. (събота) и 11.11.2018 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Конспектите и редът за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, са оповестени  на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”, „Изпити за брокер и инвестиционен консултант”.

Лицата, които искат да придобият право да упражняват дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 7 подават заявления за допускане до изпит по образец с приложенията, посочени в чл. 4, ал. 2 от Наредба № 7, в деловодството на Комисията за финансов надзор (КФН) или по електронен път на delovodstvo@fsc.bg.

Документите за изпитите, които ще бъдат проведени на 10 ноември 2018 г. (събота) и 11 ноември 2018 г. (неделя), се подават в периода от 01 август 2018 г. (сряда) до 24 август 2018 г. (петък) включително.

В заявлението задължително се посочва адрес на електронна поща, на който да бъдат изпращани съобщения по откритото производство за допускане до изпит.

Заявленията за допускане до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, подадени след обявения краен срок за подаване на заявленията за допускане до предстоящите изпити, няма да бъдат разгледани.