Резултати от изпита за придобиване на професионална квалификация за застрахователен брокер

Резултатите на лицата, успешно положили изпита за придобиване на професионална квалификация за застрахователен брокер, проведен на 25 октомври 2014 г., са готови. Списъкът може да намерите на: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Spisak-s-rezultati-na-kandidatite-_3_.pdf

Резултати от изпита за придобиване на професионална квалификация за застрахователен брокер

Резултатите на лицата, успешно положили изпита за придобиване на професионална квалификация за застрахователен брокер, проведен на 25 октомври 2014 г., са готови. Списъкът може да намерите на: http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/Spisak-s-rezultati-na-kandidatite-_3_.pdf