Решения от заседание на КФН от 19 март 2014 г.

На заседанието си от 19 март 2014 г. КФН реши:

  1. Издава окончателна забрана за публикуване на предложение на „Велде” ГмбХ, Австрия за закупуване чрез ИП „Булброкърс” ЕАД на акции на „Велде България” АД, гр. Троян от останалите акционери на дружеството;
  2. Издава окончателна забрана за публикуване на търговото предложение на „Сиесайеф” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на акции на „Пампорово” АД, к. к. Пампорово;
  3. Не издава окончателна забрана за публикуване на внесеното коригирано търгово предложение от „Сиесайеф” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Карол” АД на акции на „Деспред” АД, от останалите акционери на дружеството;
  4. Да изпрати уведомление за намерението на застрахователен брокер „Адмирал Иншурънс” ООД да извършва дейност при правото на установяване територията на Румъния.
  5. Да изпрати уведомление за намерението на застрахователен брокер „Колхида ЗБ” ООД да извършва дейност при условията на право на установяване и на свобода на предоставяне на услуги на териториите на Обединено Кралство Великобритания.
  6. Признава на Борис Петрунов частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане.