Решения от заседание на КФН от 15 февруари 2011 г.

На свое заседание от 15 февруари  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Отнема издадения лиценз на ИП „Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен,  за извършване на дейност като инвестиционен посредник по искане на самото дружество.

2. Разрешава на „Обединена Българска Банка” АД прекратяването на  ДФ „Оверон Престо” и  одобрява Атанас Видев за ликвидатор на договорния фонд.