Решения от заседание на 12.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява член на управителния съвет на Пенсионно-осигурителнa компания „Доверие“ АД.

2. Вписва „Престиж Кепитъл Мениджмънт“ ЕООД като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

3. Регистрира професионална схема на предприятието-осигурител „Тренч България“ ЕООД, управлявана от Пенсионно осигурителна компания „ДСК – Родина“ АД.