ЕИК: 207264684

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, електронна страница:
адрес: гр. София, ул. Петко Войвода“ № 10

Представляващи юридическите лица: Венцислав Кирилов Любомиров – управител

Дата на учредяване и капитал на юридически лица – обвързани агенти: 14.02.2023 г., капитал – 5 000 лв

№ на Решение: Решение № 959-ТА от 24.10.2023 г. на КФН

Инвестиционен посредник, с който е сключен договор по чл. 34 от ЗПФИ: „УниКредит Булбанк“ АД

Видовете инвестиционни услуги и дейности, които извършва от името на инвестиционния посредник: чл. 33, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗПФИ

Имената на физическите лица, които предоставят инвестиционни услуги при обвързан агент – юридическо лице:

  • Венцислав Кирилов Любомиров