Публикувани са списъците с успешно издържалите изпитите за брокери на ценни книжа и инвестиционни консултанти, проведени на 10 и 11 декември 2011г.

Списъците на кандидатите, които са издържали успешно изпита за брокери на ценни книжа и инвестиционни консултанти, на  са публикувани в раздел „Поднадзорни лица” – „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – „10-11 декември 2011”