Публично дружество „Резервни части” АД, гр. Пловдив, се задължава да проведе редовно годишно общо събрание за 2008 г.

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност" взе решение, с което се задължава публично дружество „Резервни части” АД, гр. Пловдив, да проведе редовно годишно общо събрание за 2008 г. в определения от Търговския закон и ЗППЦК срок, както и да създаде собствена интернет страница.
Решение № 128-ПД може да бъде намерено в раздел "Административни документи".