Проведе се конференция на тема „Сигурност и превенции срещу застрахователните измами“

img5. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.На 13 декември 2010 г. се проведе конференция на тема „Сигурност и превенции срещу застрахователните измами“, организирана от Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), която предизвика голям интерес. Тя беше открита от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, който се изказа, че са необходими законодателни промени с  цел превенция срещу застрахователните измами. „В края на януари ще бъде внесено предложение в парламента да не се слагат стикери на превозните средства, за да не се вижда към коя компания са застраховани”, каза той.
 Председателят на КФН Стоян Мавродиев в приветственото си слово акцентира върху факта, че всяка организация има различни лостове, с които може да се бори срещу измамите – КФН със законодателни инициативи, криминална полиция  – с разкриваемостта, КАТ  – с контрола по пътищата, застрахователите  – с възприемането на практики, които да блокират извършването на измамите. „И именно затова сме се събрали днес, представители на различни институции, да обменим информация и да начертаем основните насоки за борбата със застрахователните измами, които да обобщим  в няколко цели и препоръки, които реално да се изпълнят в краткосрочен план”, обобщи г-н Мавродиев. 
 В рамките на форума комисар Алекси Стратиев, заместник-директор на ГД ”Охранителна полиция”, направи презентация на предприеманите от пътна полиция действия за предотвратяване на застрахователните измами. Той посочи, че за втора поредна година в страната ни е регистриран спад на броя на пътно-транспортните произшествия, което означава по-малко щети както за гражданите, така и за застрахователите. „Между 100 и 160 човека по-малко са загинали по пътищата на България за последните две години. Броят на загиналите е равен на регистрираните жертви през 1966 г., когато автомобилите в страната са били около 400 000. За сравнение, към момента регистрираните в България моторни превозни средства са 3 300 000”, обяви комисар Стратиев. Той бе категоричен, че всички институции, ангажирани с проблема, трябва да се включат при реализирането на превантивни кампании.
Инспектор Христо Гатев от криминална полиция се спря на механизмите за противодействие срещу застрахователните измами. Интерес предизвика темата на Тодор Тодоров от института по психология към МВР, който разкри психологическите особености на извършителите на застрахователни измами.
Всички лектори се обединиха под мотото, че застрахователните измами не ощетяват само един бранш, а цялото общество. „Измамите вдигат цените на застраховките и тези плащания се прехвърлят към потребителите”, каза в своята презентация Цветанка Крумова, изпълнителен директор на ЗАД „Армеец”. Според нея са необходими законодателни промени, които да доведат до по-тежки наказания за извършителите на застрахователните измами.
Всяка една от участващите в конференцията организации направи своите предложения, които целят ограничаване на извършването на застрахователните измами. От Асоциация на българските застрахователи предложенията бяха във връзка с необходимостта от отпадане на маркирането на моторни превозни средства при сключване на застраховка „Каско на МПС”. Те предложиха и да се публикува в сайта на МВР информация за автомобилите, които са участвали в тежки ПТП, а също така и броя на пострадалите при катастрофата.
Юрий Тодоров, председател на Асоциация за застрахователна сигурност подробно разгледа необходимостта от създаването на  информационна система „Застрахователна история и оценка на риска”. Системата ще съдържа така наречените „черни списъци” на лица, МПС-та и обстоятелства, при които е установен опит за неправомерно получаване на обезщетение, или предоставяне на фалшиви документи,  съзнателно укриване на данни с цел навреждане на икономическите интереси на застрахователя. По този начин застрахователите, които ще се включат в системата, ще дават своята информация за измами, както и ще могат да ползват аналогичната от своите колеги.
Накрая Борислав Богоев обобщи всички предложения, които възникнаха по време на конференцията в четири групи:
1. Промяна в законодателството. В тази връзка той обеща за координира работна група с представители от КФН, МВР и АБЗ, която да изготви конкретни тестове, които да бъдат включени в законодателната програма на Комисията за финансов надзор.
2. Усъвършенстване и създаване на нови информационни системи с цел предотвратяване на застрахователните измами, както и за разкриването им.
3. По добра комуникация между институциите. Г-н Богоев пое ангажимент да бъде инициатор за подписването на един меморандум за сътрудничество между МВР, КФН и АБЗ.
4. Изграждане на информационна кампания с цел превенция срещу застрахователните измами.

В рамките на  конференцията беше подписан протокол между трите институции МВР, КФН и ГФ във връзка със субсидията от ГФ към МВР в размер на 1 177 558 лв., предназначени за закупуване на техника с цел засилване на безопасността на движението по пътищата и косвено за ограничаване на застрахователните измами. Подписи под протокола поставиха г-н Цветан Цветанов, г-н Борислав Михайлов и г-н Стоян Мавродиев.
Подробна информация за конференцията – програмата, теми, лектори и конкретните предложения за борбата със застрахователните измами от различните институции са публикувани на страницата на КФН, в раздел „Събития”.

Проведе се конференция на тема „Сигурност и превенции срещу застрахователните измами“

На 13 декември 2010 г. се проведе конференция на тема „Сигурност и превенции срещу застрахователните измами“, организирана от Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на вътрешните работи (МВР) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), която предизвика голям интерес. Тя беше открита от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, който се изказа, че са необходими законодателни промени с  цел превенция срещу застрахователните измами. „В края на януари ще бъде внесено предложение в парламента да не се слагат стикери на превозните средства, за да не се вижда към коя компания са застраховани”, каза той.

 Председателят на КФН Стоян Мавродиев в приветственото си слово акцентира върху факта, че всяка организация има различни лостове, с които може да се бори срещу измамите – КФН със законодателни инициативи, криминална полиция  – с разкриваемостта, КАТ  – с контрола по пътищата, застрахователите  – с възприемането на практики, които да блокират извършването на измамите. „И именно затова сме се събрали днес, представители на различни институции, да обменим информация и да начертаем основните насоки за борбата със застрахователните измами, които да обобщим  в няколко цели и препоръки, които реално да се изпълнят в краткосрочен план”, обобщи г-н Мавродиев.