Предупреждение относно измамни телефонни схеми от нелицензирани инвестиционни посредници


    Уважаеми граждани,
 
    Бихме искали да Ви обърнем внимание, че Комисията за финансов надзор (КФН) наблюдава зачестила активност на телефонни измами от нелицензирани инвестиционни посредници.

    В тази връзка Ви подканваме да бъдете внимателни, ако някой се обади на личния Ви телефон, като предлага бързи печалби в големи размери, обещава доходност от 50%–100% и то с абсолютна сигурност. В повечето случаи, мнимите инвестиционни посредници ще настояват да вземете решение много бързо, като откриете сметка и депозирате средства при първа възможност, още същия ден. При предложение от индивидуално лице за инвестиция на капиталовия пазар, първото нещо, което трябва да бъде направено е проверка за истинността на посредника. На страницата на КФН имате възможност да проверите имената на лицензираните инвестиционни посредници в „Регистри и справки“, „Електронен регистър и картотека“ – „Инвестиционни посредници“. Имената могат да бъдат проверени и в Търговския регистър.
 
    Като индикация за това, че потенциалният инвеститор може да е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства.
 
    В продължение на гореизложеното, бихме искали да Ви предупредим за дружества с наименование „ИНТЕРНЕШАНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ БРОКЕРС“ООД (предишно наименование „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНEНШЪЛ“ ООД), „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, „ФАЙНЕНШЪЛ РИПОРТИНГ“ ЕООД, както и за всякакво друго дружество с наименование, което съдържа думата „алтернатива“. Всички изброени дружества НЕ РАЗПОЛАГАТ и НИКОГА НЕ СА РАЗПОЛАГАЛИ с лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници. С оглед на това тези дружества нямат право да получават нито от частни, нито от юридически лица парични суми с цел инвестирането им във финансови инструменти. Електроните страници на горепосочените дружества са: https://afh.bg/ и https://imb-bg.com/.
 
    Препоръчаме Ви, ако проявявате интерес към финансови, инвестиционни инструменти, да се запознаете с 10-те признака, по които можете да разпознаете лицензирания от нелицензирания инвестиционен посредник на следния линк:

https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/razpoznay-litsenziraniya-investitsionen-posrednik/

Предупреждение относно измамни телефонни схеми от нелицензирани инвестиционни посредници


    Уважаеми граждани,
 
    Бихме искали да Ви обърнем внимание, че Комисията за финансов надзор (КФН) наблюдава зачестила активност на телефонни измами от нелицензирани инвестиционни посредници.

    В тази връзка Ви подканваме да бъдете внимателни, ако някой се обади на личния Ви телефон, като предлага бързи печалби в големи размери, обещава доходност от 50%–100% и то с абсолютна сигурност. В повечето случаи, мнимите инвестиционни посредници ще настояват да вземете решение много бързо, като откриете сметка и депозирате средства при първа възможност, още същия ден. При предложение от индивидуално лице за инвестиция на капиталовия пазар, първото нещо, което трябва да бъде направено е проверка за истинността на посредника. На страницата на КФН имате възможност да проверите имената на лицензираните инвестиционни посредници в „Регистри и справки“, „Електронен регистър и картотека“ – „Инвестиционни посредници“. Имената могат да бъдат проверени и в Търговския регистър.
 
    Като индикация за това, че потенциалният инвеститор може да е обект на измама, е обстоятелството, че наименованието на дружеството, посочено в договора като инвестиционен посредник, което в някои случаи може и да е идентично с лицензирано такова, се различава от наименованието на дружеството, по чиято сметка следва да се преведат паричните средства.
 
    В продължение на гореизложеното, бихме искали да Ви предупредим за дружества с наименование „ИНТЕРНЕШАНЪЛ МЕНИДЖМЪНТ БРОКЕРС“ООД (предишно наименование „АЛТЕРНАТИВА ФАЙНEНШЪЛ“ ООД), „АЛТЕРНАТИВА ЕКУИТИС“ ЕООД, „ФАЙНЕНШЪЛ РИПОРТИНГ“ ЕООД, както и за всякакво друго дружество с наименование, което съдържа думата „алтернатива“. Всички изброени дружества НЕ РАЗПОЛАГАТ и НИКОГА НЕ СА РАЗПОЛАГАЛИ с лиценз да извършват дейност като инвестиционни посредници. С оглед на това тези дружества нямат право да получават нито от частни, нито от юридически лица парични суми с цел инвестирането им във финансови инструменти. Електроните страници на горепосочените дружества са: https://afh.bg/ и https://imb-bg.com/.
 
    Препоръчаме Ви, ако проявявате интерес към финансови, инвестиционни инструменти, да се запознаете с 10-те признака, по които можете да разпознаете лицензирания от нелицензирания инвестиционен посредник на следния линк:

https://www.fsc.bg/bg/za-potrebitelya/razpoznay-litsenziraniya-investitsionen-posrednik/