Предстоящи промени във формата на подаваните сделки съгласно чл. 26 от MiFIR

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) възнамерява да извърши промяна във формата на подаваните сделки. Планираната от ЕОЦКП промяна се състои в актуализация на XML схемата, използвана за докладване на данни за транзакции, както и инструкциите за докладване и правилата за валидиране.
ЕОЦКП все още не е определил дата за промените, но вече има публикувана техническа спецификация и документация във връзка с предстоящата промяна, която може да бъде намерена  на следния линк: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions

Предстоящи промени във формата на подаваните сделки съгласно чл. 26 от MiFIR

Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) възнамерява да извърши промяна във формата на подаваните сделки. Планираната от ЕОЦКП, промяна се състои в актуализация на XML схемата, използвана за докладване на данни за транзакции, както и инструкциите за докладване и правилата за валидиране.
ЕОЦКП все още не е определил дата за промените, но вече има публикувана техническа спецификация и документация във връзка с предстоящата промяна, която може да бъде намерена  на следния линк: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions