Председателят на КФН Стоян Мавродиев разговаря с гуверньора на Централната банка на Ирландия Патрик Хонахън

При работно посещение в Централната банка на Ирландия на 31.10.2014 г., председателят на КФН Стоян Мавродиев и членът на КФН Владимир Савов проведоха серия от срещи с гуверньора на ЦБИ Патрик Хонахън, заместник-гуверньорите Сирил Ру с Штефан Герлах, и директора по надзора на финансовите пазари Гарет Мърфи.

На срещите бяха обсъдени широк кръг от въпроси, засягащи макропруденциалния надзор, защитата на правата на потребителите на финансови услуги, управлението на последствията от системна банкова криза при практически пълна национализация на банковия сектор, мерките, предприети от ирландския финансов регулатор за запазването на ликвидността и прозрачността на пазарите на ценни книжа в тези условия. Бяха разгледани и ползите и предизвикателствата от присъединяването към единния банков надзор, важността от приемане на  законодателството в областта на реструктурирането на кредитни институции, както и значението на навременната и ефективна комуникационна стратегия от страна на финансовите  институции и регулаторите за минимизиране на последствията върху доверието във финансовата система. 

Гуверньорът Хонахън подчерта важността от  незабавния достъп до механизма на Спешна помощ за осигуряване на ликвидност (ELA) на Европейската Централна Банка, от който Ирландия, като страна от Еврозоната, е имала при избухването на кризата през 2008г. Привличането на независими външни – чуждестранни – консултанти за оценка на банковата система пък е способствало за повишаването на доверието към регулатора и прилаганите от него мерки от страна на ЕЦБ, институционалните инвеститори и обществеността. 

Председателят Мавродиев изтъкна, че банковата криза в България е заострила вниманието на обществеността и политиците върху важността от добре функциониращи защитни механизми за вложителите, инвеститорите, а и за самите финансови институции. Необходими са не просто допълнения във финансовото законодателство, а и преосмисляне на цялостната стратегия по тези проблемни въпроси, подчерта той. 

Според Мавродиев, включването на България към механизма за единен банков надзор, както и възможно най-бързото присъединяване към Еврозоната трябва да бъдат възприети като национални приоритети със стратегическо значение. Реализирането им ще спомогне за повишаване на доверието в банковия надзор и регулация над банките в страната, запазването на финансовата стабилност у нас и по-добра защита на икономиката ни от сътресения, заяви той.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев разговаря с гуверньора на Централната банка на Ирландия Патрик Хонахън

При работно посещение в Централната банка на Ирландия на 31.10.2014 г., председателят на КФН Стоян Мавродиев и членът на КФН Владимир Савов проведоха серия от срещи с гуверньора на ЦБИ Патрик Хонахън, заместник-гуверньорите Сирил Ру с Штефан Герлах, и директора по надзора на финансовите пазари Гарет Мърфи.

На срещите бяха обсъдени широк кръг от въпроси, засягащи макропруденциалния надзор, защитата на правата на потребителите на финансови услуги, управлението на последствията от системна банкова криза при практически пълна национализация на банковия сектор, мерките, предприети от ирландския финансов регулатор за запазването на ликвидността и прозрачността на пазарите на ценни книжа в тези условия. Бяха разгледани и ползите и предизвикателствата от присъединяването към единния банков надзор, важността от приемане на  законодателството в областта на реструктурирането на кредитни институции, както и значението на навременната и ефективна комуникационна стратегия от страна на финансовите  институции и регулаторите за минимизиране на последствията върху доверието във финансовата система. 

Гуверньорът Хонахън подчерта важността от  незабавния достъп до механизма на Спешна помощ за осигуряване на ликвидност (ELA) на Европейската Централна Банка, от който Ирландия, като страна от Еврозоната, е имала при избухването на кризата през 2008г. Привличането на независими външни – чуждестранни – консултанти за оценка на банковата система пък е способствало за повишаването на доверието към регулатора и прилаганите от него мерки от страна на ЕЦБ, институционалните инвеститори и обществеността. 

Председателят Мавродиев изтъкна, че банковата криза в България е заострила вниманието на обществеността и политиците върху важността от добре функциониращи защитни механизми за вложителите, инвеститорите, а и за самите финансови институции. Необходими са не просто допълнения във финансовото законодателство, а и преосмисляне на цялостната стратегия по тези проблемни въпроси, подчерта той. 

Според Мавродиев, включването на България към механизма за единен банков надзор, както и възможно най-бързото присъединяване към Еврозоната трябва да бъдат възприети като национални приоритети със стратегическо значение. Реализирането им ще спомогне за повишаване на доверието в банковия надзор и регулация над банките в страната, запазването на финансовата стабилност у нас и по-добра защита на икономиката ни от сътресения, заяви той.