Председателят на КФН Бойко Атанасов даде старт на образователната инициатива за студенти #инвестирай безопасно

„Участието ни в Световната седмица на парите и партньорството ни с висшите учебни заведения, в чийто обсег са икономическите кадри на страната, е една от стъпките в стратегията на нашата ангажираност за повишаване на финансовата грамотност сред младите хора. Визията ни е и позициониране на България сред европейските държави, чиито млади хора имат базова подготовка за срещата им със света на инвестициите, в условията на дигитализиран небанков финансов сектор“, сподели г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.

Именно затова, в синхрон с новите технологии, за да подобри нивото на осведоменост на обществото, свързана с небанковия финансов сектор и за да защити потребителите на финансови продукти и услуги, Комисията за финансов надзор (КФН) още през декември миналата година, стартира дигиталната кампания #инвестирай безопасно. Повишаването на финансовата грамотност в сферата на безопасното инвестиране, остава сред водещите стратегически цели на КФН, която продължава инициативата си за популяризиране на кампанията и в Световната седмица на парите (21-27 март).
Eксперти от КФН, в партньорство с браншовите организации, в лицето на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и Фонда за компенсиране на инвеститорите, ще представят пред студенти серия от публични лекции под надслов „Сигурност на инвестициите в дигиталния свят“, посветени на защитата на инвеститорите, разпознаването на легитимните инвестиционни посредници и функционирането на капиталовия пазар.
Инициативата поставя начало на срещите между експертите и студентите, в рамките на първото събитие, с възпитаниците на един от най-авторитетните и най-големи бизнес университети в България – Университетът за национално и световно стопанство. Пред аудиторията ще бъде представена основната цел на кампанията #инвестирай безопасно – да отговори на потребностите на обществото с актуална информация по отношение на регулираните от КФН сфери в небанковия финансов сектор – капиталови пазари, застраховане и пенсионно осигуряване.
В рамките на образователната инициатива на КФН, бъдещите икономисти от 5 водещи университета в страната – УНСС, Стопански факултет на Софийския университет, АУБГ, ВУЗФ и ИУ-Варна, ще придобият ключови компетенции за инвестирането на капиталовите пазари и предпазването от финансови измами чрез специално организираните за тях дигитални събития.
На сайта https://investsafely.fsc.bg/,  в YouTube и LinkedIn каналите на #инвестирай безопасно,  всеки заинтересован може да намери полезни съвети и да бъде въведен в инвестирането, посредством новини, видео съдържание и списък с лицензираните инвестиционни посредници.
По повод Световната седмица на парите, експертите на КФН ще вземат участие и като гост-лектори в събитията „From Zero To Fintech”, организирано от Българска финтех асоциация, и уебинара на тема „Сигурност на дигиталните финансови инструменти: Плащай безопасно в Интернет!“, инициирано от Junior Achievement. Своя принос експертите от КФН ще дадат и като част от журито на конкурсите „Моят бизнес“ – за най-малките и финансов #LIFEHACK – за подрастващите в гимназиален етап.