Предоставя се срок на ПОК

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор, предостави на ПОК "ДОВЕРИЕ" АД срок за привеждане на активите на ДПФ "ДОВЕРИЕ" в съответствие с инвестиционното ограничение на чл.178, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване.
Пълният текст на решение 147 може да намерите в раздел "Документи".