ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/ не разполага с лиценз на инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности


Дружество с наименование ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“ не разполага с издаден лиценз да извършва дейност като инвестиционен посредник, респективно да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности. С оглед на това ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/  няма право да получава парични суми от лица с цел инвестирането им във финансови инструменти. Електронната страница, която се свързва с горепосоченото дружество е: https://postgroup.bg/

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности.

Актуален списък с дружествата, които НЯМАТ лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България можете да намерите тук.

ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/ не разполага с лиценз на инвестиционен посредник и няма право да извършва инвестиционни дейности


Дружество с наименование ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“ не разполага с издаден лиценз да извършва дейност като инвестиционен посредник, респективно да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни дейности. С оглед на това ПОСТФИНАНС ЕООД /„POSTFINANCE“/  няма право да получава парични суми от лица с цел инвестирането им във финансови инструменти. Електронната страница, която се свързва с горепосоченото дружество е: https://postgroup.bg/

КФН обръща внимание на потенциалните инвеститори, че винаги преди да преведат парични средства за търговия с финансови инструменти трябва да проверяват на интернет страницата на КФН дали съответното лице, по чиято сметка възнамеряват да извършат превода, има право да предоставя инвестиционни услуги и/или да извършва инвестиционни  дейности.