Последващи действия на Комисията за финансов надзор по повод изплащане на обезщетения на близките на загиналите в катастрофата край град Своге


След полученото вчера отворено писмо от близките на загиналите в катастрофата край гр. Своге в Комисията за финансов надзор (КФН), в рамките на часове Комисията представи хронологията на предприетите от нейна страна мерки. Представянето бе на първо място чрез адресирано писмо към близките на загиналите и на второ място с прессъобщение до широката общественост чрез медиите. Комисията за финансов надзор има за основна цел да осъществява надзор над поднадзорните лица при изпълнение на задълженията им. Но Комисията има и важната и приоритетна задача да защитава правата на гражданите, да бъде отворена за комуникация в случай на казуси и проблеми и, не на последно място, да бъде медиатор във взаимоотношенията между поднадзорните застрахователни дружества и потребителите на застрахователни услуги.
Като причинно-следствена връзка, днес, 22.05.2019 г., сутринта КФН организира среща между ръководството на Комисията и представители на “ЗД Бул Инс“ АД. Срещата беше с цел провокиране на конструктивен диалог и прозрачност в процеса на изплащане на застрахователни суми с оглед на националната трагедия и загубата на двадесет живота. Комисията провокира диалог със „ЗД Бул Инс“ АД в посока изпълнение на задълженията им, така че да се осъществи изплащането на законоустановените обезщетения по застраховка „Злополука“ на близките на загиналите в трагичния инцидент край град Своге.
Комисията за финансов надзор ще продължи да съблюдава за правилното и справедливо отношение на застрахователите към техните клиенти.