Поредното издание на финансовата програма на КФН за ученици се проведе от 1 до 5 юли 2008 г.

За шести пореден път Комисията за финансов надзор и Министерството на образованието и науката организират образователната програма «Небанков финансов сектор в България» (1-5 юли 2008 г.) за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната. Програмата се провежда и с подкрепата на  фондация «Атанас Буров», „Интерамерикан България” ЗЕАД и «Ти Би Ай Асет Мениджмент».  В настоящето издание участие взеха 24 ученици и учители от  професионални гимназии с икономически профил  от цялата страна.

Превърнала се вече в традиционно събитие, програмата  се радва на успех и популярност не само сред учащите се и учителите, но и сред представителите на бизнеса и медиите. Чрез тази форма на обучение КФН дава възможност  младото поколение да повишат познанията си и усетят «пулса» на  света на финансите.

Официално връчване на сертификатите:

image1. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image2. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image3. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image4. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

image5. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image6. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image7. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image8. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

image9. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image10. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image11. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image12. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

image13. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image14. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image15. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image16. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

image17. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image18. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image19. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image20. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

image21. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image22. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image23. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image24. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

image25. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image26. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image27. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image28. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.

image29. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image30. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.image31. Размерите на това изображение са намалени. Кликнете, за да го видите в пълните му размери.