ЕИК: 831211284

Адрес: гр. София 1463, район “Възраждане”, ул. “Света София” № 6

LEI: 549300RLAVC923B23203

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Федерална Република Германия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: Животозастраховане – I, II, III, IV, V

Франция

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Обединено Кралство Великобритания

Дата на уведомление: 03.12.2020 г.
Оттегляне на намерение да извършват дейност на територията на Обединено кралство Великобритания при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Италия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Кралство Испания

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Република Полша

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Република Румъния

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Кралство Нидерландия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Република Гърция

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Португалия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Кралство Белгия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Чехия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Унгария

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Кралство Швеция

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Република Австрия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Кралство Дания

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Република Словакия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Република Финландия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Ирландия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Република Литва

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Република Латвия

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Република Словения

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Република Естония

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Велико херцогство Люксембург

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
Животозастраховане
I, II, III, IV, V

Република Малта

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Република Кипър

Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки:
ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V

Република Хърватия
Дата на уведомление: 16.06.2014 г.
Класове застраховки: ЖивотозастрахованеI, II, III, IV, V