ЕИК: 203066057

Адрес: гр. София 1303, район “Възраждане”, ул. “Шар планина” № 35

LEI: 529900GUHEAD91TPYN09

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги
Кралство Белгия

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18

Република Кипър

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18

Обединено кралство Великобритания

Дата на уведомление: 03.12.2020 г.
Оттегляне на намерение да извършват дейност на територията на Обединено кралство Великобритания при условията на свободата на предоставяне на услуги

Ирландия

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18

Федерална република Германия

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18

Кралство Нидерландия

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18

Република Австрия

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18

Република Малта

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18

Франция

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18

Република Италия

Дата на уведомление: 07.06.2017 г.
Класове застраховки: 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18