Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. София 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 84-86, етаж 10, офис 52

Лице за контакт: Росен Караджов, Нелина Стефанова Мечкова, +359 2 400 33 39, ever@voyafx.com, ever@ever.bg, ever@socialtrd.com, ever@fxmeridian.com

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Румъния Чл. 6, ал. 2, т. 1-3 и ал. 3, т. 4 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4 и т. 9 от ЗПФИ
Република Полша Чл. 6, ал. 2, т. 1-3 и ал. 3, т. 4 и 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, 6 и т. 9 от ЗПФИ
Република Австрия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Белгия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Хърватия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Кипър Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Чехия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Дания Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Естония Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Финландия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Франция Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Федерална република Германия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Гърция Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Унгария Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Ирландия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Италия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Латвия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Литва Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Велико херцогство Люксембург Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Малта Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Нидерландия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Полша Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Португалия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Румъния Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Словакия Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Република Словения Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Испания Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ
Кралство Швеция Чл. 6, ал. 2, т. 1-5 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 11 от ЗПФИ