Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. София 1000, ул. „Кузман Шапкарев” № 4

Лице за контакти: Генади Гешев, + 359 2 81 000 00, + 359 2 81 000 95, geshev@elana.net

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Ирландия чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – т. 10 от ЗПФИ
Република Кипър чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – т. 10 от ЗПФИ
Република Малта чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 3, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ чл. 4, т. 1 – т. 10 от ЗПФИ