ЕИК: 204536638

Адрес: гр. София, ул. “Граф Игнатиев” № 7а, ет. 1, ап. 2

Контакти: info@edmbroker.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги