ЕИК: 200475052

Адрес: гр. София, ул. „Николай Хайтов” № ЗА, ет. 4

Контакти: office@ais.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Португалия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Велико херцогство Люксембург Свобода на предоставяне на услуги