Платежоспособност II започва да се прилага

Всички заинтересовани страни, включително потребителите, ще се възползват от новия риск базиран режим
Платежоспособност II е модерна, стабилна и пропорционална надзорна уредба

От 1 януари 2016 г. новата риск базирана европейска регулаторна уредба за застраховането – Платежоспособност II – става приложима.
 
Платежоспособност II ще доведе до дълбока промяна в рисковата култура на компаниите. Добре капитализираните застрахователи ще дадат възможност на сектора да издържи на непредвидени шокове. Чрез насърчаване на доброто управление и управлението на риска, Платежоспособност II ще увеличи защитата на потребителите на застрахователни продукти. Хармонизираната отчетност и разкриване на информация ще осигури на надзорните органи ключова информация и ще позволи навременната им реакция. Въпреки това, новият режим няма да бъде в тежест за по-малките предприятия, благодарение на принципите си на пропорционалност.
 
Изказване на г-н Габриел Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA):
Без подход, базиран на риска, европейският застрахователен надзор ще изостане от международните тенденции. С влизането в сила на Платежоспособност II ще се приложи модерен, стабилен и пропорционален надзорен режим. Това е огромна стъпка напред за по-добра защита на притежателите на застрахователна полица и единния европейски застрахователен пазар.
Платежоспособност II е резултат от продуктивни политически и законодателни преговори в продължение на много години между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета. От друга страна, отразява дейността на Съвета на надзорниците на EIOPA, които чрез работата си осигуряват подготовката за Платежоспособност II да бъде започната навреме. Чрез усилията на Националните компетентни органи, Платежоспособност II ще стане реалност във всяка държава членка на ЕС.
Също така, от страна на застрахователните и презастрахователни компании бе извършена усилена работа и доброто ниво на готовност за Платежоспособност II е доказателство за техния успех.
Все пак, процесът не е завършен, само регулаторната фаза на процеса е към края си. Сега започва нов процес – към последователно и координирано прилагане на Платежоспособност II в Европа.”
 
Създаден е нов раздел „Solvency II – going live!” https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Solvency-II-Going-Live.aspx на електронната страница на EIOPA, който да обясни ползите от новата регулаторна рамка на европейските граждани и на икономиката на ЕС.

Платежоспособност II започва да се прилага

От 1 януари 2016 г. новата риск базирана европейска регулаторна уредба за застраховането – Платежоспособност II – става приложима.
 
Платежоспособност II ще доведе до дълбока промяна в рисковата култура на компаниите. Добре капитализираните застрахователи ще дадат възможност на сектора да издържи на непредвидени шокове. Чрез насърчаване на доброто управление и управлението на риска, Платежоспособност II ще увеличи защитата на потребителите на застрахователни продукти. Хармонизираната отчетност и разкриване на информация ще осигури на надзорните органи ключова информация и ще позволи навременната им реакция. Въпреки това, новият режим няма да бъде в тежест за по-малките предприятия, благодарение на принципите си на пропорционалност.
 
Изказване на г-н Габриел Бернардино, председател на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA):
Без подход, базиран на риска, европейският застрахователен надзор ще изостане от международните тенденции. С влизането в сила на Платежоспособност II ще се приложи модерен, стабилен и пропорционален надзорен режим. Това е огромна стъпка напред за по-добра защита на притежателите на застрахователна полица и единния европейски застрахователен пазар.
Платежоспособност II е резултат от продуктивни политически и законодателни преговори в продължение на много години между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета. От друга страна, отразява дейността на Съвета на надзорниците на EIOPA, които чрез работата си осигуряват подготовката за Платежоспособност II да бъде започната навреме. Чрез усилията на Националните компетентни органи, Платежоспособност II ще стане реалност във всяка държава членка на ЕС.
Също така, от страна на застрахователните и презастрахователни компании бе извършена усилена работа и доброто ниво на готовност за Платежоспособност II е доказателство за техния успех.
Все пак, процесът не е завършен, само регулаторната фаза на процеса е към края си. Сега започва нов процес – към последователно и координирано прилагане на Платежоспособност II в Европа.”
 
Създаден е нов раздел „Solvency II – going live!” https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Solvency-II-Going-Live.aspx на електронната страница на EIOPA, който да обясни ползите от новата регулаторна рамка на европейските граждани и на икономиката на ЕС.