Пламен Хинков е одобрен за изпълнителен директор на ЗК

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Пламен Хинков за изпълнителен директор на ЗК "ОРЕЛ ЖИВОТ" АД и Искра Методиева за актюер на същото дружество.
Пълния текст на решенията № 394 и № 395 може да намерите в раздел "Документи".