„ПАРИДА 08” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с което вписа  „ПАРИДА 08” ЕООД, Пловдив,  в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 654 може да намерите в раздел „Документи”.