Отписват се „Райфайзенбанк (България)” ЕАД и издадената от дружеството емисия акции от регистъра, воден от КФН

Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на КФН, издаде решение, с което се отписват емисия ценни книжа с ISIN код BG2100010037 и „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, гр. софия, като емитент  от регистъра, воден от КФН.
Решение № 104-Е може дd бъде намерено в раздел "Административни документи".