Отписва се “Дружба Стил” АД – гр. Варна

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение, с което отписва "Дружба Стил" АД – гр. Варна от регистъра, воден от КФН.

Пълния тест на решение 635 може да намерите в раздел "Документи".