Отмяна на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На свое заседание, проведено на 30.07.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 63 от 30.07.2020 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 14.11.2020 г. (събота) и 15.11.2020 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
    Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната в последните дни и нарастващия брой на заразените лица се налага засилване на мерките за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19. Съществена част от прилаганите противоепидемични мерки е свързана с ограничаване струпването на значителен брой лица на едно място, което води до обективна невъзможност КФН да проведе насрочените изпити.
    С цел избягване на риска от разпространение на заразата сред кандидатите и служителите на КФН, ангажирани с организирането и провеждането на изпитите, на свое заседание, проведено на 29.10.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 86 от 29.10.2020 г. за отмяна на насрочените на 14 и 15 ноември 2020 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
    Други дати за провеждане на изпити за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер и инвестиционен консултант ще бъдат насрочени в рамките на 2021 г., като новите дати ще бъдат оповестени най-малко 3 месеца преди провеждането на изпитите.
    Таксите, заплатени от кандидатите за явяване на изпитите, ще бъдат възстановени на лицата след представяне на данни за банкова сметка, по която да бъдат преведени.

Отмяна на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант


    На свое заседание, проведено на 30.07.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 63 от 30.07.2020 г. за провеждане на изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер и като инвестиционен консултант и определи дати за тези изпити съответно на 14.11.2020 г. (събота) и 15.11.2020 г. (неделя), утвърди Ред за провеждане на изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или като инвестиционен консултант, Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и Тематичен конспект за изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
    Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната в последните дни и нарастващия брой на заразените лица се налага засилване на мерките за предпазване, ограничаване и преодоляване последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19. Съществена част от прилаганите противоепидемични мерки е свързана с ограничаване струпването на значителен брой лица на едно място, което води до обективна невъзможност КФН да проведе насрочените изпити.
    С цел избягване на риска от разпространение на заразата сред кандидатите и служителите на КФН, ангажирани с организирането и провеждането на изпитите, на свое заседание, проведено на 29.10.2020 г., Комисията за финансов надзор взе решение по Протокол № 86 от 29.10.2020 г. за отмяна на насрочените на 14 и 15 ноември 2020 г. изпити за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант.
    Други дати за провеждане на изпити за придобиване на правото за упражняване на дейност като брокер и инвестиционен консултант ще бъдат насрочени в рамките на 2021 г., като новите дати ще бъдат оповестени най-малко 3 месеца преди провеждането на изпитите.
    Таксите, заплатени от кандидатите за явяване на изпитите, ще бъдат възстановени на лицата след представяне на данни за банкова сметка, по която да бъдат преведени.