Открито е производство по ликвидация на гръцкото застрахователно дружество “VDV LEBEN INTERNATIONAL LIFE INSURANCE S.A.”

На основание чл. 140, ал. 2 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 11.01.2011 г. е получила информация за откриване на производство по ликвидация по отношение на застрахователно дружество от Гърция:
“VDV LEBEN INTERNATIONAL LIFE INSURANCE S.A.”
Датата на влизане в сила на решението е 10 януари 2011 г.
Институцията, която осъществява финансов надзор върху застрахователя е Националната банка на Гърция.
Дружеството не е нотифицирало КФН за извършване на дейност на територията на България.

Заинтересованите лица могат да се обърнат за повече информация към: Mr. Mr. Haliotis – надзорник на процедурата по ликвидация на тел. 0030 210 61 09 287 всеки работен ден между 10:00 и 14:00