Отказва се вписване в регистъра на “СИЛВЪР СТОК КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", отказва вписване на "СИЛВЪР СТОК КОРПОРЕЙШЪН” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери

Решениe 415  може да намерите в раздел „Административни документи”.