Определението на ВАС по казуса „Енергони” АД остава в сила

Петчленен състав на ВАС остави в сила определение № 11095 от 9 август 2011 г., с което е спряно предварителното изпълнение на Решение № 248 – ФБ от 15 април 2010 г. на заместник- председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. С цитираното решение е наложена принудителна административна мярка, с която „Българска фондова борса – София” АД е задължена да не допуска до търговия акции на „Енергони” АД.

 Предстои произнасяне на ВАС по основателността на жалбата срещу решение № 248 от 15.04.2010 г.