„ОНАРТА КОНСУЛТС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД не получи разрешение за придобиване на акционерно участие в ПОД „БЪДЕЩЕ” АД

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", не издаде решение на „ОНАРТА КОНСУЛТС-БЪЛГАРИЯ” ЕООД да придобие заявеното акционерно участие в ПОД „БЪДЕЩЕ” АД.
Решение 109-ПОД може да намерите в раздел „Документи”.