Окончателният доклад на консултанта по системата бонус-малус е изпратен за становище на министрите на транспорта и на вътрешните работи


Консултантът по въвеждането на системата бонус-малус по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на МПС” Ърнст енд Янг представи окончателния си доклад. В доклада консултантът е разработил 11 възможни сценария за система бонус-малус в България, както и е предложил голям брой фактори, които да бъдат взети предвид при нейното изграждане. Всички сценарии са изготвени въз основа на изчисления на данни за българския пазар и отразяват неговата специфика. Въпрос на преценка по целесъобразност е кой от предложените сценарии за система бонус-малус да бъде избран.
Поради изключително големия брой предложени варианти Комисията за финансов надзор (КФН) смята, че в момента не е възможно да се пристъпи към обществено обсъждане на проект на нормативен акт, а докладът на Ърнст енд Янг е изпратен за мнение до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи. Предварителните очаквания са, че на всяко от двете ведомства ще бъде необходим поне един месец, за да проведат своите консултации и да посочат най-подходящия според тях вариант. След като двете министерства заедно с КФН изразят своите предпочитания, ще се пристъпи към разработване на проект на наредба и нейното обществено обсъждане. Наредбата, която ще въведе системата бонус-малус в България, ще бъде приета съвместно от КФН, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи, като общественото ѝ обсъждане ще бъде инициирано през месец септември тази година.

Окончателният доклад на консултанта по системата бонус-малус е изпратен за становище на министрите на транспорта и на вътрешните работи


Консултантът по въвеждането на системата бонус-малус по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на МПС” Ърнст енд Янг представи окончателния си доклад. В доклада консултантът е разработил 11 възможни сценария за система бонус-малус в България, както и е предложил голям брой фактори, които да бъдат взети предвид при нейното изграждане. Всички сценарии са изготвени въз основа на изчисления на данни за българския пазар и отразяват неговата специфика. Въпрос на преценка по целесъобразност е кой от предложените сценарии за система бонус-малус да бъде избран.
Поради изключителното големия брой предложени варианти Комисията за финансов надзор (КФН) смята, че в момента не е възможно да се пристъпи към обществено обсъждане на проект на нормативен акт, а докладът на Ърнст енд Янг е изпратен за мнение до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на вътрешните работи. Предварителните очаквания са, че на всяко от двете ведомства ще бъде необходим поне един месец, за да проведат своите консултации и да посочат най-подходящия според тях вариант. След като двете министерства заедно с КФН изразят своите предпочитания, ще се пристъпи към разработване на проект на наредба и нейното обществено обсъждане. Наредбата, която ще въведе системата бонус-малус в България, ще бъде приета съвместно от КФН, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи, като общественото й обсъждане ще бъде инициирано през месец септември тази година.