Окончателен списък на лицата, допуснати до изпит за застрахователен брокер, насрочен за 16 януари 2010 г.

КФН разгледа документите на кандидатите за изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер и допусна следните лица:

1. МЕТОДИ АТАНАСОВ МЕТОДИЕВ
2. ПЕРСИЯН ЗАХАРИЕВ ПЕНЕВ
3. ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ СТОИЛОВ
4. СВЕТЛА КОНСТАНТИНОВА КОСТОВА
5. ДИМИТРИЯ СТЕФАНОВА ПАНДЪРСКА
6. АНГЕЛ РОСЕНОВ АНГЕЛОВ
7. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
8. БИЛЯНА ИВАЛИНОВА ЛЕНКОВА
9. ПЕТЪР ДИМИТРОВ КАЛИНОВ
10. ВАСИМИР ИВАНОВ РАДУЛОВ
11. БЛАГОВЕСТ ПАВЛОВ СТЕФАНОВ
12. МАРИЯ ИВАНОВА КАРАИЛИЕВА
13. ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ МАНЕВ
14. ПЕТЯ АНГЕЛОВА ТЕРЗИЕВА
15. АЛЕКСАНДЪР МИХНЕВ ТОДОРОВ
16. НЕДЯЛКА РАДЕВА МИХНЕВА
17. ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ
18. ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА ЮРУКОВА
19. ИЛКА АНГЕЛОВА ТОМОВА
20. ЕЛЕНА АТАНАСОВА МЕТОДИЕВА
21. СИЛВИЯ ВЕЛИКОВА ХРИСТОВА
22. ИВАН ДИНКОВ ДИНКОВ
23. ТАТЯНА ЯНКОВА ПАСКАЛЕВА
24. ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА
25. ВЕНЦИСЛАВ МЛАДЕНОВ ХАДЖИЕВ
26. АРМЕН БЕДРОС АГОПЯН
27. РУМЯНА ИЛИЕВА БОНЧЕВА
28. ПАВЛИНА РУМЕНОВА ЗЛАТЕВА- БУНДОВА
29. ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
30. СТОЙЧО ЦОНДОВ СТОЙЧЕВ