Официално становище


Относно публикация на медийна агенция Mediapool.bg от 03 април 2019 г., 13:19 ч.:
„Интервю с Красимир Дачев: На никого не искам да му минава през ума, че може да ме рекетира
Свалих „Свилоза“ от борсата след обаждане от Комисията за финансов надзор, твърди бизнесменът“, на следния линк:
https://www.mediapool.bg/krasimir-dachev-na-nikogo-ne-iskam-da-mu-minava-prez-uma-che-mozhe-da-me-reketira-news291751.html,
 
Комисията за финансов надзор (КФН) предоставя следната информация.
На 31.05.2018 г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № Р-06-483 срещу Михаил Колчев в качеството му на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Свилоза“ АД за 2 нарушения, а именно:
 
За разкритата на 07.12.2017 г. и 08.01.2018 г. пред Веселина Ангелова, в качеството ѝ на кореспондент на в-к „Труд“, вътрешна информация относно публичното дружество.
 
Подробното описание на нарушенията е, както следва:
  1. След изпратено електронно писмо от Михаил Колчев на 07.12.2017 г., във в. „Труд“ е публикувана статия със заглавие: „Свилоза в Свищов спира отново поради липсата на дървесина“, като статията съдържа вътрешна информация по смисъла на чл. 7, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 596/2014. Същата цитирана информация е разкрита пред обществеността и КФН на 21.12.2017 г. Разкриването на посочената вътрешна информация чрез интернет страницата на в-к „Труд“, не представлява публично разкриване по реда на чл. 17, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, тъй като не отговаря на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055 на Комисията от 29 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на техническите средства за подходящо публично разкриване на вътрешна информация и за отлагане на публичното разкриване на вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055). Когато емитент или лице действащо от негово име, или за негова сметка, разкрие вътрешна информация на трето лице в хода на обичайно упражняване на служебните си задължения, това лице трябва да направи пълно и ефективно публично разкриване на тази информация – едновременно (при умишлено разкриване) и бързо (при неумишлено разкриване). След като е разкрил на 07.12.2017г. вътрешна информация пред Веселина Ангелова едновременно с това, Михаил Колчев е следвало да я разкрие публично по нормативно определения ред, което не е направил, с което е нарушил разпоредбата на чл. 17, §8 в предложението „когато лице, което действа от име и за сметка на емитент разкрие вътрешна информация на трето лице в хода на обичайното упражняване на служебните си задължения това лице трябва да направи пълно и ефективно публично разкриване на тази информация едновременно.“ във връзка с чл. 7, §1, във връзка с чл. 17, §1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
 
  1. В последствие на 08.01.2018г. отново в интернет изданието на в-к „Труд“ е публикувана статия със заглавие „Химическият комбинат „Свилоза“ в Свищов възобнови производствената си дейност“. Статията започва със следното: „Химическият комбинат „Свилоза“ АД в Свищов от понеделник възобнови производствената си дейност. Това съобщи за „Труд“ изпълнителният директор на предприятието Михаил Колчев“ и завършва с „В момента имаме суровина като количествата не са големи. Надявам се, че ако времето се задържи благоприятно, доставките на дървесина ще продължат“, изтъкна Колчев“. Тази информация също попада в хипотезата на чл. 7, §1, б. „а“ и §2 и 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 за вътрешна информация по отношение на „Свилоза“ АД, както я определя и самото дружество видно от уведомлението от 11.01.2018 г. Цитираната информация е получена от кореспондента на в-к „Труд“ в телефонен разговор с Михаил Колчев.  Разкриването на посочената вътрешна информация чрез интернет страницата на в-к „Труд“, не представлява публично разкриване по реда на чл. 17, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, тъй като не отговаря на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055 на Комисията от 29 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на техническите средства за подходящо публично разкриване на вътрешна информация и за отлагане на публичното разкриване на вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕС)№ 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055). Когато емитент или лице действащо от негово име или за негова сметка разкрие вътрешна информация на трето лице в хода на обичайно упражняване на служебните си задължения, това лице трябва да направи пълно и ефективно публично разкриване на тази информация – едновременно (при умишлено разкриване) и бързо (при неумишлено разкриване). След като е разкрил на 08.01.2018г. вътрешна информация пред Веселина Ангелова едновременно с това, Михаил Колчев е следвало да я разкрие публично по нормативно определения ред, което не е направил, с което е нарушил разпоредбата на чл. 17, § 8 в предложението „когато лице, което действа от име и за сметка на емитент разкрие вътрешна информация на трето лице в хода на обичайното упражняване на служебните си задължения това лице трябва да направи пълно и ефективно публично разкриване на тази информация едновременно.“ във връзка с чл. 7, §1, във връзка с чл. 17, §1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
 
За описаните 2 бр. нарушения, на 31.05.2018 г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Михаил Колчев, като същият е връчен на упълномощен представител. За целите на съставянето и връчването на цитирания АУАН е изпратено писмо, изх. № РГ-05-455-1 / 23.05.2018 г., с което Михаил Колчев е поканен да се яви в сградата на КФН, като в писмото изрично е посочено последният да се обади за уговаряне на точен ден и час.  Въз основа на посочения АУАН е издадено наказателно постановление №Р10-1045 от 26.11.2018 г., с което за всяко от двете нарушенията е наложена имуществена санкция в размер от 2 000 лв.
Към настоящия момент наказателното постановление е в процес на съдебно обжалване.

Официално становище


Относно публикация на медийна агенция Mediapool.bg от 03 април 2019 г., 13:19 ч.:
„Интервю с Красимир Дачев: На никого не искам да му минава през ума, че може да ме рекетира
Свалих „Свилоза“ от борсата след обаждане от Комисията за финансов надзор, твърди бизнесменът“, на следния линк:
https://www.mediapool.bg/krasimir-dachev-na-nikogo-ne-iskam-da-mu-minava-prez-uma-che-mozhe-da-me-reketira-news291751.html,
 
Комисията за финансов надзор (КФН) предоставя следната информация.
На 31.05.2018 г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № Р-06-483 срещу Михаил Георгиев Колчев в качеството му на член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Свилоза“ АД за 2 нарушения, а именно:
 
За разкритата на 07.12.2017 г. и 08.01.2018 г. пред Веселина Ангелова, в качеството ѝ на кореспондент на в-к „Труд“, вътрешна информация относно публичното дружество.
 
Подробното описание на нарушенията е, както следва:
  1. След изпратено електронно писмо от Михаил Колчев на 07.12.2017 г., във в. „Труд“ е публикувана статия със заглавие: „Свилоза в Свищов спира отново поради липсата на дървесина“, като статията съдържа вътрешна информация по смисъла на чл. 7, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) № 596/2014. Същата цитирана информация е разкрита пред обществеността и КФН на 21.12.2017 г. Разкриването на посочената вътрешна информация чрез интернет страницата на в-к „Труд“, не представлява публично разкриване по реда на чл. 17, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, тъй като не отговаря на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055 на Комисията от 29 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на техническите средства за подходящо публично разкриване на вътрешна информация и за отлагане на публичното разкриване на вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055). Когато емитент или лице действащо от негово име, или за негова сметка, разкрие вътрешна информация на трето лице в хода на обичайно упражняване на служебните си задължения, това лице трябва да направи пълно и ефективно публично разкриване на тази информация – едновременно (при умишлено разкриване) и бързо (при неумишлено разкриване). След като е разкрил на 07.12.2017г. вътрешна информация пред Веселина Ангелова едновременно с това, Михаил Колчев е следвало да я разкрие публично по нормативно определения ред, което не е направил, с което е нарушил разпоредбата на чл. 17, §8 в предложението „когато лице, което действа от име и за сметка на емитент разкрие вътрешна информация на трето лице в хода на обичайното упражняване на служебните си задължения това лице трябва да направи пълно и ефективно публично разкриване на тази информация едновременно.“ във връзка с чл. 7, §1, във връзка с чл. 17, §1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
 
  1. В последствие на 08.01.2018г. отново в интернет изданието на в-к „Труд“ е публикувана статия със заглавие „Химическият комбинат „Свилоза“ в Свищов възобнови производствената си дейност“. Статията започва със следното: „Химическият комбинат „Свилоза“ АД в Свищов от понеделник възобнови производствената си дейност. Това съобщи за „Труд“ изпълнителният директор на предприятието Михаил Колчев“ и завършва с „В момента имаме суровина като количествата не са големи. Надявам се, че ако времето се задържи благоприятно, доставките на дървесина ще продължат“, изтъкна Колчев“. Тази информация също попада в хипотезата на чл. 7, §1, б. „а“ и §2 и 4 от Регламент (ЕС) № 596/2014 за вътрешна информация по отношение на „Свилоза“ АД, както я определя и самото дружество видно от уведомлението от 11.01.2018 г. Цитираната информация е получена от кореспондента на в-к „Труд“ в телефонен разговор с Михаил Колчев.  Разкриването на посочената вътрешна информация чрез интернет страницата на в-к „Труд“, не представлява публично разкриване по реда на чл. 17, § 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014, тъй като не отговаря на изискванията, определени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055 на Комисията от 29 юни 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на техническите средства за подходящо публично разкриване на вътрешна информация и за отлагане на публичното разкриване на вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕС)№ 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1055). Когато емитент или лице действащо от негово име или за негова сметка разкрие вътрешна информация на трето лице в хода на обичайно упражняване на служебните си задължения, това лице трябва да направи пълно и ефективно публично разкриване на тази информация – едновременно (при умишлено разкриване) и бързо (при неумишлено разкриване). След като е разкрил на 08.01.2018г. вътрешна информация пред Веселина Ангелова едновременно с това, Михаил Колчев е следвало да я разкрие публично по нормативно определения ред, което не е направил, с което е нарушил разпоредбата на чл. 17, § 8 в предложението „когато лице, което действа от име и за сметка на емитент разкрие вътрешна информация на трето лице в хода на обичайното упражняване на служебните си задължения това лице трябва да направи пълно и ефективно публично разкриване на тази информация едновременно.“ във връзка с чл. 7, §1, във връзка с чл. 17, §1 от Регламент (ЕС) № 596/2014.
 
За описаните 2 бр. нарушения, на 31.05.2018 г. е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на Михаил Колчев, като същият е връчен на упълномощен представител. За целите на съставянето и връчването на цитирания АУАН е изпратено писмо, изх. № РГ-05-455-1 / 23.05.2018 г., с което Михаил Колчев е поканен да се яви в сградата на КФН, като в писмото изрично е посочено последният да се обади за уговаряне на точен ден и час.  Въз основа на посочения АУАН е издадено наказателно постановление №Р10-1045 от 26.11.2018 г., с което за всяко от двете нарушенията е наложена имуществена санкция в размер от 2 000 лв.
Към настоящия момент наказателното постановление е в процес на съдебно обжалване.