Одобряват се поисканите промени от „Обединен здравноосигурителен фонд – Доверие” АД в здравноосигурителните технически планове на дружеството

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което одобрява поисканите промени от „Обединен здравноосигурителен фонд – Доверие” АД в здравноосигурителните технически планове към одобрените здравноосигурителни пакети – “Подобряване на здравето и предпазване от заболяване”, “Извънболнична медицинска помощ”, “Болнична медицинска помощ”, “Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” и “Възстановяване на разходи”.
Решение 974 може да намерите в раздел „ Административни документи”.