Одобрено е ръководство на “Доброволна осигурителна мрежа – Здраве” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява Илко Семерджиев за Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на “Доброволна осигурителна мрежа – Здраве” АД, София, а Стефан Сираков е одобрен за Председател и член на Съвета на директорите на същото здравноосигурително дружество.
Димитър Илиев и Илиян Кършев са одобрени  за членове на Съвета на директорите на “Доброволна осигурителна мрежа – Здраве” АД.
Пълния текст на решенията 749, 750, 751, 752 и 753 може да намерите в раздел „Документи”.