Одобрено е ново ръководство на ЗАД „Виктория”

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения, с които одобри Данчо Данчев и Жанета Джамбазка за изпълнителни директори и членове на УС на ЗАД „Виктория”, а Рикардо Монатари, Джорджо Канети, Юри Копач, Донка Георгиева и Евелина Йорданова за членове на УС на дружеството. Виторио Рисполи, Джузепе Перисиното и Цветан Василев са одобрени за членове на НС на ЗАД „Виктория”

Решения №526, №527, №528, №529, №530, №531, №532, №533, №534, №535 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.